Alkohol-& Drogrehabilitering i Småland!

 

Alkohol-& Drogrehabilitering i Småland AB, Företagshälsan

 

har tillsammans med Jönköpings läns landsting ”Sinnesro” och drogterapeuten Lennart Ericson
tagit fram ett koncept när det gäller att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen. Detta program kommer också att innebära att vi hjälper
våra företag att anpassa sin ”Alkohol- och drogpolicy” till dagens krav att åtgärda och behandla drogproblem så fort som möjligt.

  
Det goda syftet
En alkohol och drogfri arbetsplats:
  • Ger ökad trivsel.
  • Bidrar till säkerhet.
  • Minskar risker för olycksfall i arbetet.
  • Motverkar konflikter mellan anställda.
  • Förhindrar att anställda blir utslagna från arbetslivet  p g a missbruk.
  
Lennart Ericson, Alkohol-& Drogrehabilitering i Småland AB